The primeval ancestors of the Kirat civilization

The primeval ancestors of the Kirat civilization

The primeval ancestors of the Kirat civilization                                     Tayama Khiyama Tayama (elder sister) , Khiyama (younger sister) and Raichhakule (Tayama and Khiyama’s younger brother) are supposed to be the primeval ancestors of the Kirat civilization. The sisters are believed …

The primeval ancestors of the Kirat civilization Read More »

किराती संस्कारको बिबाह

किराती संस्कारको बिबाह

किराती संस्कारको बिबाहमा दुलहीले दुलहाको खुट्टा किन ढोक्नु हुदैन? नेपालमा मानव बिकास किरातकाल किराती पुर्खाहरुबाट भएको हो। बिबाह गर्नु हुन्छ है भनेर हाम्रा किराती पुर्खा हेत्छाकुप्पाबाट विवाहको सुरुवात भएको हो।

KRAT RAI SAKEWA & SAKELA

KRAT RAI SAKEWA & SAKELA

‏‏‏KIRAT‏ RAI SAKEWA & SAKELA Sakewa / Sakela is the main festival of Kirat, which is celebrated twice a year distinguished by two names Ubhauli and Udhauli. Sakewa “Ubhauli” – is celebrated during Baisakh Purnima (full moon day in the month of Baishak )april/may and Sakela “Udhauli” – is celebrated during the full moon day in …

KRAT RAI SAKEWA & SAKELA Read More »